Sinds 1 januari 2014 hanteert de belasting een strenger beleid wat betreft de ANBI.

ZindividU voldoet aan deze eisen.

Op onze website vindt u alle gegevens die volgens de ANBI openbaar moeten worden gemaakt.

 

Ons jaarverslag 2016 is goedgekeurd door de Raad van Bestuur in de vergadering van 27-06-2017.

Jaarverslag 2016

 

Het jaarverslag 2017 is onlangs goedgekeurd door de Raad van Bestuur in vergadering van 28 juni 2018.

Jaarverslag 2017