Financiën

ZindividU is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel.

 

Sinds 1 januari 2014 hanteert de belasting een strenger beleid als het gaat om de ANBI.

 

ZindividU voldoet aan deze eisen. Op onze website vindt u alle gegevens die volgens de ANBI openbaar moeten worden gemaakt.

 

 

Het jaarverslag 2019 is goedgekeurd door de Raad van Bestuur in vergadering eind mei 2020.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2018 is goedgekeurd door de Raad van Bestuur in vergadering van 5 maart 2019.

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2017 is onlangs goedgekeurd door de Raad van Bestuur in vergadering van 28 juni 2018.

Jaarverslag 2017

Ons jaarverslag 2016 is goedgekeurd door de Raad van Bestuur in de vergadering van 27-06-2017.

Jaarverslag 2016