Vervroegd WIA (IVA) aanvragen

Soms is al snel duidelijk dat jij nu en in de toekomst nooit meer kunt werken.

Je kunt dan vervroegd een WIA-uitkering aanvragen.

Je mag de uitkering na minimaal 3 weken ziekte aanvragen. Vraag de uitkering wel aan vóórdat je 68 weken ziek bent; dat is als je ongeveer 1 jaar en 3 maanden ziek bent.

Let op: vraag alleen vervroegd een WIA-uitkering aan als de bedrijfsarts, arbodienst of de arts van het UWV dit heeft geadviseerd. Je mag de vervroegde aanvraag namelijk maar 1 keer doen.

Een reintegratie deskundige verbonden aan ZindividU kan jou wellicht van advies dienen omtrent dit traject.

 

No-riskpolis
De no-risk polis zorgt ervoor dat werknemers met kanker zonder risico in dienst kunnen worden gehouden of genomen. Bij opnieuw ziek worden draagt het UWV de kosten.

Verstandig = wees zorgzaam én beperk schade!
Zoek de beste begeleiding voor je werknemer én hou je zakelijke belang in het vizier.

 

Werkgever en Kanker

Waarschijnlijk heb jij ervaring met kanker op de werkvloer. Elk jaar krijgen nl. 40.000 werknemers kanker wat leidt tot langdurig danwel definitief verzuim. Maar het kan ook lastig zijn om dit onderwerp met je zieke werknemer te bespreken.

 

Want als werkgever zit je niet alleen in over de kosten van ziekte en vervanging, het doet je persoonlijk ook wat. Een juiste opstelling vinden kan lastig zijn, ook voor de leidinggevende en de collega’s van betrokkene.

De ziekte is beladen en omgeven door aannames, bijv. dat uitval altijd langdurig is en re-integratie problematisch.

 

Dat hoeft niet; onze heldere zorgvuldig afgestemde aanpak past prima in het bedrijfsproces. Daarmee voorkom je een onbeheerst, pijnlijk en kostbaar traject. Daar ondersteunen wij vanuit Zindividu graag bij.

 

Hoe je dat kunt doen:

1. Stop met de automatische reflex van ziekmelding na de diagnose kanker.

Kanker betekent niet automatisch arbeidsongeschikt zijn. Werken tijdens behandeling en/of revalidatie kan vaker dan gedacht. Veel werknemers hadden dat achteraf graag goed besproken en beoordeeld gezien. Onderzoek doorwerken in overleg met bedrijfsarts en werknemer!

2. Pak de situatie meteen na de diagnose op, ga er niet van uit dat dat de arbodienst dat automatisch adequaat doet!

3. Regel goede begeleiding en herstel en re-integratie zullen soepeler en sneller verlopen. 70-75% van de mensen met kanker heeft behoefte aan ondersteuning. Hier ondersteunen wij u vanuit ZindividU middels onze coaches graag bij. Wij vertellen vertellen u graag over onze aanpak.

 

Waarom ZindividU inschakelen?

Zie onderstaande factoren. Meestal speelt een combinatie.

1. Zelf niet kunnen of willen. Je eigen organisatie mist de kennis, de tijd of de emotionele distantie om dit traject zelf goed op te pakken.

2. De beste zorg voor de zieke werknemer

Als werkgever bij kanker gun je de werknemer goede ondersteuning of je biedt die aan, omdat je de motivatie, maar ook de moeite van de werknemer ziet om er weer ‘bij te komen’.

3. Voordeel zien
Als werkgever bij kanker zie je het zakelijke voordeel van begeleiding om herstel en terugkeer in het werk te versnellen;
1. een goed gevoel, 2. krediet van uw medewerkers en 3. schadelastbeperking.

Blijft de werknemer tijdens de ziekteperiode bijv. gemiddeld 30% belastbaar en keert deze 3 maanden eerder in werk terug, dan levert dat 30-40 duizend Euro op. Verder voldoe je aan de wettelijke re-integratie-inspanningen en dat voorkomt problemen met het UWV in de vorm van kostbare sancties.

 

Wanneer ons niet inschakelen?
Niet iedereen die kanker heeft (gehad), heeft behoefte aan begeleiding bij herstel en re-integratie. Sommige mensen regelen dat zelf, hebben een goed beeld van wat ze nodig hebben om hun werk weer te kunnen hervatten en krijgen voldoende sociale steun vanuit het werk en hun omgeving.

Die pakken zelf samen met werkgever de regie over hun re-integratie.

 

 

Ondersteuning