Stichting ZindividU ontzorgt door te verbinden! Met instanties, door lotgenotencontact en via onze activiteiten.

Op heel veel vragen kunnen wij door onze eigen ervaringen en ons werk voor ZindividU vaak antwoord geven. Daarnaast verbinden wij je met de juiste mensen in ons netwerk. Of verwijzen je naar mogelijkheden die er zijn. Op deze pagina geven we een aantal initiatieven weer, zowel uit het reguliere als alternatieve medische circuit, die interessant kunnen zijn om te lezen.
 

Onze eigen ervaring leert, dat het altijd verstandig is naast de reguliere behandelingen, ook de aandacht te richten op het versterken van het immuunsysteem en te onderzoeken wat de emotionele component achter het ziek zijn is.

 

Niet Toxische Tumor Therapie 

Artsen verbonden aan de ANTTT (Artsen voor Niet Toxische Tumor Therapie) vinden het belangrijk om kanker op meerdere manieren te behandelen. Deze manieren zijn evidence of practice based, een houding die onvoorwaardelijk is verbonden aan de A in de ANTTT. Deze artsen zijn regulier opgeleid als arts - meestal huisarts, met daarnaast een verbreding als bijvoorbeeld natuurarts, acupuncturist, homeopaat of neuraal therapeut. Ook zijn er artsen die opgeleid zijn in de Simontontherapie.

 

AVIG

Wellicht ook interessant is het adres van de AVIG, een overkoepelende artsenvereniging die een adressenlijst heeft van artsen door het hele land die gespecialiseerd zijn en gecertificeerd zijn in de niet-reguliere geneeskunde.

 

Kanker Actueel

Op de site van Kanker Actueel vindt je veel informatie over reguliere & complementaire behandelingen plus veel ervaringsverhalen kankerpatiënten (per kankersoort).

 

In onze zoektocht naar mooie samenwerkingen en partners die onze Stichting willen ondersteunen komen wij prachtige initiatieven tegen.

Hieronder een kort overzicht hiervan:

 

Lotgenotencontact

Ervaringsdeskundigen c.q. lotgenotencontact kan heel fijn zijn en belangrijk voor het leren omgaan met je ziekte. Indien wenselijk brengen we je graag in contact met een lotgenoot - bekend met jouw specifieke ziektebeeld. Tijdens onze georganiseerde activiteiten kom je ook lotgenoten en hun naasten tegen.

 

Daarnaast zijn er op internet ook menig lotgenoten groep te vinden via o.a. Facebook pagina's.