Stichting ZindividU wil ontzorgen door te verbinden. We geven je richting en ondersteuning!

ZindividU fungeert als platform waar zelfstandig ervaringen, gedachten en gevoelens kunnen worden uitgewisseld. Adviezen worden op geheel vrijblijvende basis verstrekt en zijn gebaseerd op eigen ervaringen en opgedane kennis van onszelf en ons netwerk.


Wij begeleiden lotgenoten in zowel het reguliere als complementaire circuit. De stichting geeft ook voorlichting op diverse gebieden, zoals ziek zijn en werken, je levenstestament, euthanasie en financiële zaken.

 

 

Indien gewenst worden ook praktische zaken ten gevolge van de ziekte geregeld door de Stichting. Verder worden er events en activiteiten georganiseerd.


De werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd door de bestuursleden van de stichting en door specialisten op diverse gebieden die de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen en dientengevolge hun kennis en kunde aanwenden om te helpen de doelstellingen te verwezenlijken. Waar nodig worden soortgelijke stichtingen ingeschakeld om zo tot een verbinding te komen.