'Wij doen niets liever dan mensen uit de angst halen en in hun kracht zetten'

Wij zijn persoonlijk, betrokken en kleinschalig.

Wij zijn Miriam en Fons en helpen jou met de volgende aandachtspunten als jij of je naaste de diagnose kanker krijgt :

  • Persoonlijke aanpak en aandacht ; wij kijken wat jullie nodig hebben, iedereen is uniek
  • Ervaringsdeskundigen in de praktijk gevormd ; wij hebben de kennis en ervaring en bovendien een netwerk van complementaire zorg
  • Advies gezonde leefstijl ; wat kan je zelf doen ondanks de diagnose
  • Ontzorgen; je staat er niet alleen voor
  • Activiteiten; wij organiseren regelmatige diverse evenementen om lotgenoten en hun naasten of andere geinteresseerden samen te brengen, door middel van een leuke activitieit of kennisoverdracht
  • Preventie ; wij willen jou graag helpen om gezond te blijven. Wat is daarvoor nodig? Wat past er bij jou, en hoe kan jij van jouw gezondheid een prioriteit maken?

 

Wij helpen de regie over jouw ziek zijn in eigen handen te nemen

Hier ligt de kracht van ZindividU. Wij willen jou weer laten voelen dat jij in regie bent. Er komen heel veel vragen op je af. Er moet veel geregeld worden, maar bovenal moet je mentaal sterk blijven om steeds opnieuw keuzes te maken die impact hebben op jouw kwaliteit van het leven dat nog voor je ligt.

 

Je staat er niet alleen voor - wij helpen jou verder op weg

Welke keuzes je maakt en welke weg je kiest, is voor iedereen verschillend. Ga je voor de voorgestelde behandeling van jouw behandelend arts of wil je toch nog een second-opinion; misschien nog wel een derde mening van een andere arts? Is ondersteuning of behandeling vanuit het complementaire traject een optie? Wat kun je zelf doen? En hoe ga je om met allerlei zakelijke kanten van ziek zijn die ook aandacht behoeven? Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet kunnen blijven wonen waar je nu woont, aan ziek en je werk, de keuring bij het UWV, je levenstestament, welke zorgverzekeraar en meer.

 

Preventie

Daarnaast ondersteunen wij mensen om hun gezondheid op nummer één te zetten en kanker helpen te voorkomen. Ook daarvoor kan je bij ons terecht. Wij hebben in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd, onder andere door het volgen van diverse cursussen en uiteraard ook van de gesprekken met lotgenoten en hun naasten. Met name Miriam is ontzetten gepassioneerd en volgt deze materie dagelijks en deelt haar ervaringen en kennis. Onze missie is om mensen te helpen te helpen om kanker te voorkomen. Wil je graag meer weten hoe je gezond kan blijven? Neem gerust contact met ons op voor een gesprek.

 

De keuzes die je nu maakt zijn bepalend voor het pad dat je gaat lopen. Daarom is het belangrijk dat je de tijd neemt om te verwerken en na te denken. Stil te staan bij de vraag: ‘Wat nu’ en je goed te laten informeren.

 

 

Stichting ZindividU ontzorgt door te verbinden.

We helpen je 'door de bomen het pad weer terug te vinden'!


 

Doneer NU

Draag je steentje bij aan Zindividu en doneer jouw bijdrage op: NL98 FVLB 0226 4108 03