Een lotgenoot van ons zei treffend: Ons bezoek aan Stichting ZindividU is een hele goede start voor ons geweest om te gaan leven met de diagnose, in plaats van geleefd te worden door de diagnose.

Hier ligt de kracht van ZindividU. Wij willen jou weer laten voelen dat jij in regie bent. Er komen heel veel vragen op je af. Er moet veel geregeld worden, maar bovenal moet je mentaal sterk blijven om steeds opnieuw keuzes te maken die impact hebben op jouw kwaliteit van het leven dat nog voor je ligt.

 

Jouw keuzes zijn bepalend

Welke keuzes je maakt en welke weg je kiest, is voor iedereen verschillend. Ga je voor de voorgestelde behandeling van jouw behandelend arts of wil je toch nog een second-opinion; misschien nog wel een derde mening van een andere arts? Is ondersteuning of behandeling vanuit het complementaire traject een optie? Wat kun je zelf doen? En hoe ga je om met allerlei zakelijke kanten van ziek zijn die ook aandacht behoeven? Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet kunnen blijven wonen waar je nu woont, aan ziek en je werk, de keuring bij het UWV, je levenstestament, welke zorgverzekeraar en meer.

 

De keuzes die je nu maakt zijn bepalend voor het pad dat je gaat lopen. Daarom is het belangrijk dat je de tijd neemt om te verwerken en na te denken. Stil te staan bij de vraag: ‘Wat nu’ en je goed te laten informeren.

 

Stichting ZindividU wil ontzorgen door te verbinden. We geven je richting en ondersteuning!