AVG Privacywet

Conform de wet AVG - mei 2018 is St. ZindividU ingericht naar de regels ter bescherming van uw privacy.

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie

(EU).

Dankzij de AVG is bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig en discreet met uw gegevens omgaan.

Privacy staat bij ons hoog in het vaandel!

 

Privacy Spelregels:

 • Wij hebben van tevoren vastgesteld welke persoonsgegevens wij van u nodig hebben om u optimaal van dienst te kunnen zijn.
 • Hierover informeren wij u vooraf en vragen mondeling uw toestemming hiervoor.
 • Uw gegevens worden door ons zorgvuldig vastgelegd en beveiligd tegen onbevoegde toegang, wijziging, vernietiging of verspreiding.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor communicatie met u.
 • Wij houden intern toezicht op de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Incidenten worden gemeld als;
 1. onbevoegden toegang hadden tot onze bestanden of systemen e/o
 2. er onregelmatigheden zijn geconstateerd in de verwerking van de persoonsgegevens.

 

Uw rechten:

 • Recht op Inzage
 • Recht op Wijziging
 • Recht op Overdracht Gegevens
 • Recht op Informatie
 • Recht op Intrekken Toestemming.